Wat is communicatie? Op zoek naar definities


 

 
 Gratis een Communicatieles
Iedere week in uw mail?!

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mail adres:


 

 

 

 

 


 

 


Communicatie is de uitwisseling van gedachten, gevoelens, informatie en ideeën tussen mensen (al dan niet in contact).
(via de zintuigen: visueel, auditief, tactiel, reuk, smaak)
Communicatie vindt plaats met behulp van tekensystemen.


Deze onelegante definitie bood de internet encyclopedie Wikipedia. Hij lijkt erg veel op de definitie van Oomkes. Weer die uitwisseling. Iets meer over de inhoud (gedachten, gevoelens, informatie). Beetje grof, want gedachten en gevoelens zijn ook informatie, tenzij je informatie definieert als objectief waarneembare feiten/zaken. En tot slot die tekensystemen, een andere omschrijving van symbolische informatie.

In november 2007 bood Wikipedia het volgende:
Communicatie is een proces waarbij men tracht een bepaald begrip over te dragen uit het ene voorstellingskader (de zender of de bron waarin zij wordt vervaardigd) naar een ander (de ontvanger) door middel van informatie die, volgens afspraak, naar dat begrip verwijst.

In augustus 2011 was men op Wikipedia een stukje verder:
Communicatie is de productie, uitwisseling en betekenisgeving van boodschappen tussen mensen, die plaats vindt binnen een context van informationele, relationele en situationele factoren met als doel elkaar te beďnvloeden.

April 2018 las ik het volgende:

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren.


Zie ook de Wikipedia pagina over gesprekstechnieken .

Wat denkt u inmiddels hiervan?
'Communicatie is signaaluitwisseling waardoor interactie ontstaat tussen de uitwisselaars.
Signaaluitwisseling. Dus niet de uitwisseling van boterhammen, of muntjes, van tastbare goederen, maar van signalen.
Uitwisseling wijst bovendien op minimaal tweerichtingsverkeer. En interactie, dat is onderlinge beweging.

Communicatie is uitwisselen.

Ha de eenvoudigste definitie tot nu toe. Deze doet recht doet aan de Latijnse bron 'communicatio" iets gemeenschappelijk (delen). En ademen valt er ook onder. Het lijkt opeens op ruilen. Gelijk oversteken, zou ik zeggen. Want communicatie heeft ook alles met balans te maken en gelijkwaardigheid. Anders is het terreur, propaganda, reclame of demagogie.

Communicatie is delen.

Delen betekent dat er communicatie is, maar of alle communicatie ook delen is? Mededelen, dat kan eenrichtingsverkeer zijn en dus geen communicatie. Wie schiet een gat in de definitie "communicatie is delen". Bijzonder is dat mijn leraar Jac Vroemen in oktober 2006 voorin zijn boek de Ode aan de Olifant (over vertellen) schreef: "delen is helen". Echte communicatie heelt, zo kun je vervolgens doortrekken. Echte communicatie geeft energie, verbindt. Waarmee ik tevens mijn liefde voor het vak communicatie verklaar.

Alles is reclame

Communicatie is nooit vrijblijvend. Het dient altijd een doel. Jezelf presenteren bijvoorbeeld.(zie www.speechen.nl)
Je zelf presenteer je met iedere communicatie-uiting. Van de manier waarop je loopt, tot je kleding, je toon(hoogte), je stiltes en je woorden.
Een mooie bloem maakt reclame voor zichzelf. Een richtingaanwijzer maakt in feite reclame voor een bestemming. En heel vaak maak je, maakt iets reclame voor het leven, de vreugde, de schoon heid. De beste reclame. Leuke reclame, waarvan men niet weet wie de afzender is. Misschien toch niet zo goede reclame.

Informatie is Betekenis

Iedereen heeft wel eens computeroutput gezien, waar niets van te begrijpen valt. Een tekenbrij voor de een, maar een ander kan er soms wel wat mee. Een soort van informatie, met beperkte betekenis, de ontvangen boodschap kan niet of slechts door sommigen gedecodeerd worden. Er is pas communicatie mogelijk als je weet, of denkt te weten wat de betekenis is van de ontvangen boodschap. Denkt te weten, vooral.Vrijwel alle miscommunicatie komt door dit 'denkt te weten'. Interpretatie.
Als informatie hetzelfde is als betekenis dan is Communicatie het scheppen van gemeenschappelijke informatie. Betekenis klinkt toch mooier.

Communicatie is interpretatie.

Een A, een A en een P. Als je weet wat deze tekens betekenen dan interpreteren we deze drie letters al snel als een dier dat op ons mensen lijkt. Interpreteren is een hachelijke onderneming. Ons menselijk vermogen tot interpretatie is zowel de basis voor ons succes, als voor ons falen. Bij de plaatjes links gaat het al fout. Is de bovenste combinatie van twee figuren samengesteld uit twee identieke rechthoeken of uit twee verschillende vormen? Er zijn veel van dit soort voorbeelden, optische illusies. Wij zien in een plat vlak onmiddellijk de derde dimensie. Hoezo kubus? Alleen maar zwarte vlakken, witte en rode lijnen. Verwarrend is de kubus ook nog eens. Zitten de rode lijn voor of achter? Wij mensenzijn getraind in driedimensionaal kijken en denken. Daardoor kunnen we een bal raak gooien terwijl we bewegen. Daardoor konden we het oerwoud verlaten en gaan jagen op de steppe. Denkt men. Weleens met een blinde gesproken over datgene wat hij of zij 'ziet'?

De invloed van links naar rechts.

In het westen lezen we van links naar rechts en dan van boven naar beneden. In veel oosterse landen leest men eerst van rechts boven naar rechtsonder en dan van rechts naar links. Als we (een deel van) ons alfabet eens even op deze wijze rangschikken, krijgen we totaal verschillende plaatjes. Ons van links naar rechts kijken beïnvloed alles. We gaan in films mee met de held die van links aan komt zetten en voelen meteen de bedreiging van iemand die van rechts aan komt zetten.
A B C D   Links de westerse beeldopbouw.   M I E A
E F G H   Rechts de Chinese beeldopbouw   N J F B
I J K L O K G C
M N O P P L H D

Meer invloeden op onze communicatie

Ons vermogen om te lezen beïnvloedt onze communicatie enorm. Wij leven mee met de filmheld die van links komt en zien op tegen de filmheld die van rechts komt. Vooroordelen door ons schrift. Onze hele opvoeding levert een grote invloed op onze communicatie op. Een Groninger interpreteert en communiceert anders dan een Limburger. Onze hormomen en onze geestelijke gesteldheid beďnvloeden onze communicatie en interpretatie enorm. Ooit de invloed van alcohol gemerkt? En wat zou de invloed zijn van tomaten, vlees, tabak, koffie, suiker, zout, chocola? Er zijn vast nog honderden andere stoffen die onze communicatie en interpretatie beïnvloeden. Het onderzoek hiernaar, en hoe communicatie in onze hersenen werkt, dat staat nog in de kinderschoenen. Neurofarmacologie heet het het vak dat gaat over de chemie en de werking van onze hersenen. Overigens, samen met vele filosofen, betwist ik het idee, dat alles vanuit chemie verklaarbaar is.

Om het verhaal af te ronden:
Kijkt u eens op http://lichaamstaal.startpagina.nl/.
Deze site laat onze woorden even buiten beschouwing.
Op de site http://www.animalfreedom.org vond ik de volgende definitie van communicatie.

Informatie met anderen delen over innerlijke subjectieve toestanden (gevoelens, wensen, waarnemingen, voorstellingen, gedachten, e.d.) of over gedachten of waarnemingen met betrekking tot de buitenwereld (andere wezens, voedsel, sociale rangorde, verhoudingen, etc.)

Van Dale (2000) tot slot beschrijft communicatie simpelweg als
het uitwisselen van informatie.


de sausoptrekker
© Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlPresenteren kunt u echt leren!

Goed voor uw zelfvertrouwen, voor uw carričre én voor uw organisatie.

Bestel nu het handboek 'Presenteren is een feest'.