Waarneming en communicatie

welk grijs centrum is grijzer? Licht-donker contrast.
Welk grijs centrum is het donkerst?

Alle grijze centra hebben dezelfde grijswaarde.

Iedere waarneming wordt gekleurd door zijn omgeving!


Communicatie vraagt waarneming

Waarneming gebeurt door zintuigen. Voor mensen benoemen we er meestal vijf: huid (voelen), neus (ruiken), tong (proeven), ogen (zien), oren (horen).
Je kunt bijvoorbeeld ook nog je hart toevoegen (gevoel, intuïtie).
Er zijn ook mensen die bewust magnetische velden waarnemen.

Alle mensen nemen verschillend waar. De een heeft betere ogen, de andere betere oren. Een mindere kwaliteit van het een kan worden aangevuld, gecompenseerd met een betere kwaliteit van een ander zintuig. Dat doen de hersenen al heel snel. Een poosje je ogen dichtdoen, en je hoort meer. Blinden horen veelal beter dan zienden.

Bovendien worden onze waarnemingen vrijwel meteen omgezet in interpretaties, die zijn gebaseerd op wat we al weten. Iedereen beschikt over een ander interpretatiereservoir, gebaseerd op een andere opvoeding, een andere achtergrond/cultuur en andere ervaringen, een andere levensloop.

Wij leren kijken zoals we lezen, van links naar rechts. Mensen die niet kunnen lezen, kijken anders. Chinezen die van rechtsboven naar beneden en van rechts naar links lezen, die kijken ook anders. Die denken anders!
Door naar dieren en planten te kijken, krijg je meer zicht op de dimensies van waarneming. Duiven kunnen heel goed overweg met magnetisme. Een hond beschikt over 10.000 keer zoveel geurzenuwen als een mens. Het facetoog van een libel levert een totaal ander wereldbeeld op, dan ons oog. Vleermuizen gebruiken ultrasoon geluid voor hun plaatsbepaling, handig in het donker. Honden zien ook beter in het donker dan mensen, en ze zien beweging beter, maar kleuren zien ze weer minder. Kortom, al het leven neemt op zijn of haar eigen manier waar.

Ons voelen gebeurt over heel ons lijf, maar op sommige plaatsen zitten veel meer gevoelige zenuwtoppen (bovenin je vingers, je neus, je tong, je ogen en je geslachtsorganen bijvoorbeeld). Zenuwtoppen zijn gespecialiseerd voor onder meer geur, smaak, licht, aanraking, of geluid.

In essentie gaat het om waarneming van (vormen van) energie. Je kunt door trainen veel beter leren waarnemen. Ook helpt het om je bewust te worden van de mate waarin je waarneming permanent wordt vertekend, je interpretatie, en vooral ook de permanente invloed van de omgeving. Alles wordt ‘gekleurd’ door de omgeving. Als de koningin 'fuck' zegt, dan komt dat anders over, dan wanneer een Hells Angel dit zegt.
Iemand die in een kroeg zit en ‘dorst’ roept, die bedoelt iets anders dan iemand die in de woestijn ‘dorst’ roept.

Er bestaan talloze vormen van gezichtsbedrog. We bedenken er gewoon bij wat we nodig hebben om onze waarneming te laten passen, aan te laten sluiten op wat we al weten. Echt nieuwe informatie wordt dan ook meestal fout begrepen of niet opgemerkt. Nieuwe dingen leren, en ook echt kijken en echt luisteren, dat vraagt een open, onbevooroordeelde geest. Dat valt niet mee. Zonder oordelen gaan we minder snel. We beoordelen een vloer als veilig, omdat we er gisteren ook overheen liepen. We gaan niet voorzichtig schuifelen. Toevallig ben ik vorige week, na dertig jaar, door de gangvloer gezakt. Zonder vooroordelen wordt alles onzeker.

Zeker is dat je voor communicatie moet kunnen waarnemen. Een signaal moet je op de een of andere manier kunnen ontvangen. Anders kom je misschien niet eens op het idee, dat jezelf een signaal kunt versturen. Realiseer je hierbij dat een ongeboren vrucht vanaf dag 14 na de conceptie al begint te horen, dus luisteren.

Onbevooroordeeld waarnemen vergroot de kans op een goede interpretatie.

Welk grijs is grijzer?
Is de middelste lijn overal even groen?
In het hier afgebeelde voorbeeld van het licht-donker contrast lijkt het grijs in het witte vierkant het donkerst. Ze zijn echter alle vier even grijs.
De middelste groene lijn is ook overal even groen, maar door de veranderende omgeving lijkt de lijn boven donkerder en onder lichter.
Joh, ik ben sterk hee.


Gratis een Communicatieles
Om de twee weken in uw mail?!

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mail adres:


Op www.speechen.nl staat een uitgebreider artikel over optische illusies met meer voorbeelden.

Ga naar het artikel >>>


Deze site hoort bij:

Presenteren leren bij Speechen.nl
© Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlPresenteren kunt u echt leren!

Goed voor uw zelfvertrouwen, voor uw carrière én voor uw organisatie.

Bestel nu het handboek 'Presenteren is een feest'.