Communicatie op leven en dood

communiceren is dansen
 • Home
 • Inleiding
 • Wat is communicatie?
 • Hoe werkt het?
 • Waarom doen we het?
 • Wat kun je ermee?
 • Sitemap

  Deze site bevat ook pagina's over:
 • waarneming
 • feedback
 • interpretatie
 • luisteren

  piramide van Maslow

  De oorspronkelijke piramide van Maslow (boven) is door Maslow later zelf uitgebreid (onder).

  piramide van Maslow

  Intussen is het onderwerp nog volop in beweging. Alderfer onderscheidt bijvoorbeeld drie niveaus in zijn motivatie hierarchie
  1. Groei
  2. Verbondenheid
  3. Bezit


  Het Institute for Management Excellence spreekt over negen basale menselijke behoeften
  1. Veiligheid
  2. Avontuur
  3. vrijheid
  4. Uitwisseling
  5. macht
  6. Uitbreiding
  7. Geaccepteerd worden
  8. Een gemeenschap om bij te horen
  9. Expressiemogelijkheden
  communiceren, dat is flink hoog springen.  Communiceren is ook presenteren.

  Deze site hoort bij:

  Gratis een Communicatieles
  Iedere 2 weken in uw mail?!

  Voornaam:
  Tussenvoegsel:
  Achternaam:
  E-mail adres: • Succesvolle communicatie bestaat.
  Je kunt er veel over leren.
  Luisteren is bijvoorbeeld cruciaal voor succesvol communiceren.
  Lastig voor veel mensen.

  Aan de andere kant, wees gerust. Je kunt al succesvol communiceren.
  Anders was je al lang dood. Als je niet succesvol communiceert dan krijg je geen eten meer, je wordt vermoord, je wordt van school gestuurd, uit het nest gestoten, je krijgt geen werk (meer), geen relatie, je raakt geïsoleerd, je wordt ziek, je houdt op met in- en uitademen. Je gaat dood.

  Zou succesvolle communicatie beginnen met rustig ademen / zijn?
  Op een evenwichtige manier in contact staan met de wereld om je heen.
  Inademen. Uitademen. In vrede. Voorwaarde voor succesvol communiceren?
  Dan kun je bijvoorbeeld ook luisteren.
  Dat is al weer een stapje verder dan communiceren.

  Allereerst, wat is communicatie?

  Een activiteit die tot interactie leidt.
  Dat is wel een heel ruime definitie.
  Communiceren lichaamscellen? Afdelingen? Planten? Stenen?
  Interactie, wat is dat eigenlijk? Wisselwerking.
  Onderling op elkaar reageren, van wat dan ook.
  Communiceren is ‘iets’ tussen levende wezens. ‘Iets’ dat tot interactie leidt.

  Een huilende baby die wordt opgepakt, die wordt weliswaar getroost. Maar het doel van het huilen, opheffen van honger, dat wordt zo niet bereikt. Communicatie is ‘iets’, tussen levende wezens,
  dat tot, door de zender gewenste, interactie leidt.


  Het gaat al op een definitie lijken, maar wat is toch dat ‘iets’?
  En, nog een punt, de ontvanger kan de gewenste interactie beïnvloeden.
  Dat geldt niet voor de baby, die heeft nou eenmaal honger. Maar ík kan mijn bestelling wel aanpassen op advies van de ober.

  In ieder geval is een duidelijk resultaat van succesvolle communicatie dat de communicator blijft leven. Niet succesvolle communicatie lijdt (vroeger of later) tot de dood. Dit geldt voor organisaties van levende wezens (bedrijven bijvoorbeeld) en voor levende wezens zelf. Een vers trekkende uitspraak!
  Eerst maar eens de waarom vraag beantwoorden.
  Communicatie definities staan ook elders op deze site.

  Waarom communiceren wij? Antwoord: Maslow.

  Vanaf je eerste gehuil ben je redelijk succesvol in je communicatie.
  Je moeder komt, geeft je te drinken en verzorgt je.
  Met onze communicatie hopen we eten en drinken, veiligheid, warmte en geborgenheid te krijgen. Daarom communiceren we vanaf onze geboorte.
  Deze primaire levensbehoeften vormen de onderste laag van de piramide van Maslow, een Amerikaanse psycholoog. Hij ontwikkelde rond 1960 zijn theorie over de toenemende behoeften van mensen. Na eten en drinken komen de behoeften aan veiligheid, een dak boven je hoofd en liefde. Vervolgens gaat het om erkenning door je omgeving, status en succes, en tot slot gaat het om zelfontplooiing. Het is een typisch Darwinistisch antwoord op de vraag waarom wij communiceren: om te overleven en te expanderen.

  Er is ook een Christelijk / religieus antwoord mogelijk, wij commmuniceren om Gods liefde te delen. Communicatie is liefde. Maar een 'hate-mail' is ook communicatie en dat lijkt op de schaduwzijde van liefde. Misschien kun je zeggen dat succesvolle communicatie op liefde gebaseerd is en niet op haat?
  In dit kader past ook de volgende prachtige uitspraak:
  Communicatie is deelnemen aan de verwondering van het leven.

  Je kunt een filosofische kant op. Kijk eens bij Plato met zijn filosofie over werkelijkheid en waarneming.
  Communicatie is reflecteren over een waarneming.
  Er is een Boedhistische benadering mogelijk.
  Communicatie is bewustwording.

  Vanuit neurologische optiek kun je misschien zeggen
  Communicatie is een trilling, een vorm van energie-overdracht.

  Misschien kan de vraag benaderd worden vanuit ons succes als mensen.
  We hebben ontdekt dat we door communicatie kunnen samenwerken en zo kunnen we goede ideeën uitwisselen waardoor we het tot een dominante diersoort hebben geschopt.
  Communicatie is samenwerking.
  Terug naar af, wat is communicatie eigenlijk?
  Communicatie is aandacht.
  Aldus vormgever Henk Jan Panneman.

  Communicatie gaat over het uitwisselen en interpreteren van signalen.

  Het ritselt van de communicatie definities. Op de pagina's 'wat is communicatie' 1 en 2 komen er nog een aantal aan bod.
  Een mooie definitie wordt gehanteerd door de Groningse hoogleraar communicatie Gisela Redeker.

  'Communicatie is het scheppen van
  gemeenschappelijke betekenis.'

  Een actieve intentie

  Een steen waartegen u uw voet stoot. Heeft die steen de intentie om u te laten weten keihard te zijn? In communicatie wordt een actieve intentie verondersteld. Het 'scheppen' uit de definitie. Wij mensen hebben geen zicht, geen vat op de eventuele intenties van een steen. In onze ogen wil een steen niet actief iets bereiken. Actieve intentie wordt vaak als een voorwaarde voor communicatie gehanteerd. Je communiceert met een doel. Je wilt iets bereiken. Wat wil je bereiken met je communicatie?
  Waarom communiceer je?

  Kun je ook toevallig gemeenschappelijke betekenis scheppen? Een kind is leuk aan het spelen. Een ander kind gaat meespelen. Blijkbaar is er communicatie geweest, Het eerste kind had echter niet de intentie om te communiceren, maar het gebeurde wel. Die actieve intentie is geen noodzaak. Er kan ook zonder die intentie gemeenschappelijke betekenis ontstaan! Zie de Memen theorie.

  Het medium

  De steen waartegen u uw voet stoot is de drager van een boodschap: 'Hier lig ik, en ik ben hard'. Ontstaat communicatie doordat we in elkaars invloedsfeer komen? Trok die mooie steen ons aan? Films, radio en televisie-stations, internet sites en tijdschriften, brieven, kortom dragers van boodschappen, zijn geen zenders maar media. De schrijvers, tekenaars, regisseurs en alle andere betrokken makers van de boodschap zijn veel eerder de zenders. Of is een drager (steen, tijdschrift in de kiosk, brief op de deurmat, cd, deze internet site) een bundeling van energie, met een uitstraling, een soort van magnetisch effect, onder andere zichtbaar in de vorm(geving)?

  In een andere definitie van communicatie wordt gesproken van symbolische informatie. Een harde steen, dat is nog geen symbolische informatie. Zodra de steen een wegwijzer is (bij de grote steen linksaf), dan is het wel symbolische informatie.

  Communicatie is als ademen

  Alles en iedereen communiceert tegelijkertijd met al het andere om ons heen. Niet communiceren (wie zwijgt, stemt toe) is ook communiceren. Ademen kan gezien worden als een vorm van communicatie met de omgeving. Er is sprake van een uitwisseling (in- en uitademen), van activiteit, van een medium (zuurstof), maar niet van symbolische informatie. Hoe zit het met de intentie? De intentie van het leven of vande schepping is leven en er iets mee doen? Staat zuurstof symbool voor genieten, leven, vitaliteit, in beweging komen? De boodschap kan dan zijn: hier is zuurstof = leven.
  En het antwoord: ha fijn, daarmee kan ik van het leven genieten.

  Deze laatste paragraaf verkent al wat exotischer opvattingen over communicatie.
  Communicatie als een trilling, tussen levende wezens, een vonkje van leven.
  Communicatie als een magnetische kracht, een vorm van energieoverdracht.

  Mijn vrouw Katri zat in India en een andere keer in Finland.
  Zonder afspraken hierover belden we elkaar precies gelijktijdig op.
  Onze telefoons gaven aan elkaar een 'in gesprek' toon. Geen communicatie? Of juist fascinerende communicatie? Wonderbaarlijk, dat in ieder geval.

  Lees verder... Wat is communicatie?
   

  © Schworks 2018
  Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nl  Presenteren kunt u echt leren!

  Goed voor uw zelfvertrouwen, voor uw carrière én voor uw organisatie.

  Bestel nu het handboek 'Presenteren is een feest'.