Communicatie is luisterenluisteren is zelf stil zijn

"Whe should all know this: that listening, not talking, is the gifted and great role, and the imaginative role.
And the true listener is much more beloved, magnetic than the talker, and he is more effective and learns more and does more good."

Brenda Ueland

Hoe vaak wordt het gezegd: Je luistert niet!
Doe eens even je ogen dicht en luister wat je allemaal hoort.
Waar hoor je het? Beleef de ruimte eens, door te luisteren.

Wat is luisteren?

Ontvangen van geluiden? De geluiden begrijpen?
De zender de ruimte geven? Zelf stil zijn? Betrokkenheid tonen?

Het zinnetje "Ja, ik hoor je echt wel." wijst op reproduceerbaar horen, maar dat is nog geen luisteren. We zijn er meesters in, je kunt nog net de laatst gehoorde zin uit je korte termijn geheugen opvissen. Je hebt de zin wel passief gehoord, maar geen moment actief over de inhoud nagedacht.

En, kunnen wij iets anders horen, dan wij al weten? Dan wij kunnen begrijpen? Hoe moeilijk is het om echt nieuwe dingen te horen? Wanneer heb je daar ruimte voor? Actief luisteren is meer dan je mond houden, het is gerichte aandacht, waardering, feedback, niet alleen over de inhoud van de boodschap, maar het is vooral ook begrip tonen voor de achterliggende emoties. De zender weet zich gehoord en erkend.

LSD. luisteren, samenvatten, doorvragen

Je kunt actief luisteren en dit ook laten zien door: te reageren, door samen te vatten, door verder te vragen, door begrip te tonen, door jouw gevoel toe te voegen. Door een aandachtige houding. Luisteren is echte belangstelling tonen. Luisteren, Samenvatten, Doorvragen, de basis voor succes in communicatie.

Luister gedicht

Voor mij nog steeds leerzaam is de volgende (gelukkig populaire) tekst van de Amerikaanse psycholoog Leo Buscaglia.(1924-1998)
auteur van onder meer ‘Liever leren leven’

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.


communiceren, dat is flink hoog springen.Gratis een Communicatieles
om de twee weken in uw mail?!
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mail adres:
Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlLeer in een, twee of drie dagen spreken in het openbaar,
of bestel het handboek 'Presenteren is een feest'.