Het klassieke zender en ontvanger model

Wat je ziet is niet allesWij interpreteren automatisch in drie dimensies


 


Gratis een Communicatieles
Om de week in uw mail?!

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mail adres:Het begin. Nee, niet het scheppingsverhaal, maar het begin van de communicatietheorie zeg maar, het klassieke zender en ontvanger model. (Shannon en Weaver, 1949)

 • De bron codeert zo goed mogelijk het bericht dat hij/zij wil overbrengen.
 • Het resultaat is zelden precies zo als de ontvanger het bedoelt. De woorden schieten tekort, bijvoorbeeld. Het resultaat van deze codering heet hier boodschap 1.
 • Via een zender, kanaal of medium wordt boodschap 1 omgezet ( opnieuw gecodeerd) in een uitgaand signaal dat in de richting van de ontvanger wordt gestuurd.
 • Onderweg zijn allerlei vormen van ruis mogelijk.
 • De ontvanger decodeert het inkomende signaal, en geeft boodschap 2 door aan de bestemming
 • Hier wordt boodschap 2 naar eigen goeddunken, en zelden bewust, geïnterpreteerd.
Alleen wanneer er onderweg niets gebeurt, dan is boodschap 1 precies hetzelfde als boodschap 2. In de praktijk is dit maar zelden het geval. Bovendien zijn er ook al omzettingsbeperkingen ontstaan bij de zender en is er tot slot de interpretatie van de ontvanger.

 • Voorbeeld van bron: jij.
 • zender: stembanden.
 • (beperkt) signaal uit: alleen woorden, beeld ontbreekt.
 • ruis: passerende ziekenwagen met alarm.
 • (beperkt) signaal in: gedeeltelijke voice mail boodschap.
 • ontvanger: Handsfree set in een auto.
 • bestemming: ik, terwijl ik druk ben met rijden.
Resultaat: boodschap 2 is absoluut niet gelijk aan boodschap 1

Communicatie gaat over het uitwisselen en interpreteren van signalen.

Als de communicatie niet succesvol is, kan dat worden veroorzaakt door zowel de zender als door de ontvanger, door de beperkingen van de toegepaste techniek of door omgevingsfactoren.

Succesvolle communicatie ontstaat als het verschil tussen wat door de zender wordt bedoeld en wat de ontvanger interpreteert zo klein mogelijk is.

De communicatiemuur

Er kan veel fout gaan in communicatie.
 • De zender formuleert geen heldere boodschap.
 • De zender codeert niet goed, bijvoorbeeld verkeerde taal.
 • De boodschap wordt verkeerd verzonden, bijvoorbeeld verkeerd adres.
 • Onderweg wordt de boodschap onduidelijker (ruis).
 • De ontvanger ontvangt de boodschap niet goed.
 • De ontvanger begrijpt de boodschap tot slot niet goed.


Permanente feedback

Zender en ontvanger verkeren in een constante wisselwerking. In een gesprek kijken mensen of de ander begrijpt wat er wordt gezegd. Ze knikken naar elkaar, passen hun toon en volume op elkaar aan, spiegelen elkaars gedrag. In een telefoongesprek is terugkoppeling ook belangrijk. anders komt er al snel het zinnetje "hallo, ben je er nog?" Bij brieven, tv, internet, kranten duurt de feedback (soms) wat langer, maar wordt wel verwacht, in de vorm van antwoord, kijkcijfers, respons.
Een zender staat nooit op zichzelf. Blijkbaar is er een mogelijke ontvanger, anders heeft zenden geen zin. Er zijn tegelijk vele miljarden zenders en ontvangers. Mensen, dieren, planten (geur bijvoorbeeld), maar ook een muur die na een zonnige dag nog warmte afgeeft kun je als een zender beschouwen.

Intentie

Wat denkt u van een steen waartegen u uw voet stoot? Heeft die steen de intentie om uit te zenden dat deze steen hard is? In communicatie wordt een actieve intentie tot zenden verondersteld. Je kunt zeggen dat die steen die intentie niet heeft. Intentie is heel interessant. Waarom communiceer je?

Het medium

Een steen is wel de drager van een boodschap: hier lig ik, en ik ben hard. Films, radio en televisie-stations, internet sites en tijdschriften, brieven, kortom dragers van boodschappen, zijn geen zenders maar media. Dit html bestand met ingebouwd gif bestand is geen zender, maar drager van een boodschap. Toch zou je de site www.communicatiemodel.nl wel als zender kunnen zien. Hoewel feitelijk de maker de echte zender is. In een definitie van communicatie wordt gesproken van symbolische informatie. Een harde steen, dat is nog geen symbolische informatie. Zodra de steen een wegwijzer is, is het wel symbolische informatie.

Communicatie is als ademen

Alles en iedereen communiceert tegelijkertijd met al het andere om ons heen. Ook ademen kan gezien worden als een vorm van communicatie met de omgeving. De boodschap kan dan zijn: hier zuurstof. En het antwoord: ha fijn, daarmee kan ik leven.

Deze laatste alinea verkent al wat exotischer opvattingen over communicatie. Is communicatie een trilling, een vorm van energieoverdracht?
Wat is communicatie?
Joh, ik ben sterk hee.
© Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlPresenteren kunt u echt leren!

Goed voor uw zelfvertrouwen, voor uw carrière én voor uw organisatie.

Bestel nu het handboek 'Presenteren is een feest'.